STAR MOVIES《ID4 星際重生》贈獎活動

鐵製軍用杯 x 20
林宗逸 / FB_10153676828553785
會員 / singeyou0506
王妏妏 / FB_1151686431520088
成慧 / FB_100005695776359
Jean Chang / FB_100000001545365
Kimi Rose / FB_1090983437581665
林春風 / FB_1232993213392339
許博勝 / FB_1385325358150232
王品皓 / FB_1193574437334082
林宗輝 / felix681107
范至博 / ziymcl
會員 / handsome0405
王證雄 / 710127
廖美丹 / lily55664433
會員 / kennethchen
施振光 / sjk770
Way Chens / FB_10205409368268628
張伯銘 / yc290304
陳道淮 / FB_100000093654956
Mei Chang / FB_1458847517747795

造型USB x 10
Dika Weng / FB_100005347447197
Angel Chang / FB_100000897137723
劉鳳蘭 / phone422
Dika Weng / FB_100005347447197
丁秋雅 / yaaaa.tw
會員 / tiffantina
郭旭耀 / au2alan
Ting-hsuan Wang / FB_100002406927454
會員 / NoraLit
柯香君 / bbiou02

飛官眼鏡 x 10
何佳貞 / S222276702
Jason Ching / FB_1622211678069489
林誠堉 / FB_100002416228839
CoCo Lai / FB_100003518965039
Ming Lin / FB_100000856456436
Tai Lee / FB_100005097907697
Kwan Jason / FB_1365952176764915
Yong-Fu Min / FB_457564154425420
Jun Lee / FB_100000864496538
Ruby Liu / FB_1641422242808950

請於2016/7/10 23:59前至STAR MOVIES官網會員專頁確認會員資料是否填寫完成,主辦單位將於2016/7/15前將贈品依所留地址寄出,逾期登記或地址不全者視同棄權。